Alt du trenger å vite om temperaturovervåking

Effektiv temperaturovervåking sikrer at sensitive prøver og varer alltid oppbevares i ideelle temperaturforhold, uansett om de er lagret i romtemperatur, på et kjøle- eller fryselager, i en frysepark, eller om de er under transport fra en destinasjon til en annen. I matvarebransjen er det strenge reguleringer knyttet til temperatursensitive matvarer som fisk, kjøtt, meierivarer og sjømat. Innenfor farmasøytisk industri og bioteknologi er det også et grunnleggende krav at temperatursensitive biologiske prøver, medisiner og vaksiner kontinuerlig skal oppbevares i sin idealtemperatur, hele veien fra produsent til sluttbruker. At man hele tiden skal holde den riktige temperaturen på varene kan være utfordrende. Dagens digitale teknologi gjør heldigvis at selve dataloggingen, temperaturovervåkingen og rapporteringen kan skje på en lettvint og uproblematisk måte, så lenge du har de rette verktøyene tilgjengelig.

Temperaturovervåking av hele kuldekjeden
Moderne temperaturovervåkningsutstyr kan gi automatiske varsler og rapporter ved kritiske avvik.

Slik dokumenterer du en uavbrutt kuldekjede

Kristiske endringer i temperaturen kan skje hvor som helst og når som helst, og derfor er det viktig at du alltid velger optimalt temperaturovervåkingsutstyr for alle deler av prosessen, helt fra produsent og frem til sluttbruker.

Slik velger du den rette dataloggeren

En datalogger er et digitalt verktøy som brukes for å samle inn og registrere data over tid. Data som samles inn kommer enten fra en intern (innebygget) sensor, eller fra en ekstern sensor som kobles til dataloggeren. En ekstern sensor tilbyr ofte langt bedre nøyaktighet og presisjon i sine målinger enn en intern sensor. Du bør derfor velge utstyr med en ekstern sensor, dersom du har høye krav til nøyaktighet og presisjon.

Hvilke parametre vil du logge?

Dataloggerne selges i ulike versjoner med ulike typer sensorer, slik at du kan logge ulike parametre som f.eks. temperatur, luftfuktighet, barometrisk trykk og CO2-nivå. Det første du må tenke gjennom, er derfor hvilke parametre du ønsker å logge.

Velg detaljnivå for parameteret

Sett at du har bestemt deg for å ha en datalogger som kun måler temperatur som ditt hovedparameter. Da er det viktig at du tenker gjennom hvilket temperaturområde som blir aktuelt for din bruk. I de tekniske spesifikasjonene til en datalogger kan du undersøke hvilket temperaturområde den er beregnet for (f.eks. fra -30°C til +40°C), samt hvilken temperaturnøyaktighet den tilbyr. Temperaturnøyaktigheten kan variere for ulike deler av temperautområdet (f.eks. +/- 0,8°C @ -30°C til -10°C og +/- 0,5°C @ -10°C til +40°C).

Fabrikkinnstilt eller brukerinnstilt grenseverdi for alarm?

De fleste dataloggere leveres med predefinerte (fabrikkinnstilte) grenseverdier for alarmene. En datalogger for kjølevarer vil f.eks. ha en nedre alarmgrense på 2°C, og en øvre alarmgrense på 8°C. Dersom omgivelsestemperaturen går under 2°C eller over 8°C, utløses alarmindikatorene for disse verdiene. Fordelen med fabrikkinnstilte grenseverdier er at du sparer tid, og at dataloggeren er klar til bruk med en gang. Ulempen er at du har lite fleksibilitet, og at du låses til å velge mellom de oppsett som fabrikken tilbyr.

Andre dataloggere leveres med fabrikkinnstilte grenseverdier, men hvor du på bestillingstidspunktet kan gi beskjed til fabrikken om hvilke alarmgrenser du ønsker for ditt oppsett. Fordelen med slike fabrikkinnstilte, skreddersydde grenseverdier er at du sparer tid, og at dataloggeren er klar til bruk med en gang. Samtidig har du mer fleksibilitet, og du kan selv bestemme de oppsett som fabrikken skal tilby.

De mest avanserte dataloggerne leveres ofte i kombinasjon med programvare for PC. Brukeren kan da selv programmere sine brukerinnstilte grenseverdier for alarmene. Fordelen med denne type datalogger er at man får best mulig fleksibilitet til å programmere de alarmverdiene som er mest aktuelle. Ulempen er at det krever mer tid og arbeid før dataloggerne er klar til bruk.

Hvor mange alarmgrenser trenger du?

De aller enkleste dataloggerne har kapasitet på kun en grenseverdi. Ofte vil dette da være en fabrikkinnstilt grenseverdi på f.eks. 0°C. En slik datalogger kalles gjerne for en elektronisk fryseindikator, og brukes for å kontrollere at sensitive prøver og varer ikke utsettes for frost under lagring og transport.

Enkle dataloggere har kapasitet på 2-3 ulike grenseverdier. Mer avanserte dataloggere har kapasitet på 4-5 ulike grenseverdier. Et eksempel kan da være at du har en nedre alarmgrense (Low) på 2°C, og en øvre alarmgrense (High) på 8°C. I tillegg har du en kritisk nedre alarmgrense (Low-Low) på 0°C, og en kritisk øvre alarmgrense (High-High) på 25°C. Disse ekstra grenseverdiene hjelper deg til å analysere hva som har skjedd av temperaturendringer, og om endringene har nådd et så kritisk nivå at det er ødeleggende (f.eks. at matvarer må kastes).

Hvilken type alarmgrense?

Måten en datalogger bestemmer alarmgrensene på, kan enten være basert på verdier fra en enkelthendelse eller som en kumulativ verdi der flere enkelthendelser summeres. I noen tilfeller sier man alarmen er overskredet dersom temperaturen er over/under en viss temperatur i et gitt tidsintervall (f.eks. over 8°C i en tidsperiode på minst 10 minutter). Dette er altså verdier basert på en enkelthendelse. I andre tilfeller sier man at alarmene i en enkelthendelse må overskrides minst tre ganger, før alarmindikatoren skal slå ut ( f.eks. over 8°C i en tidsperiode på minst 10 minutter minst tre ganger, altså minst 30 minutter tilsammen). Dette er altså verdier basert på en kumulativ verdi. Her bør du sjekke dataloggerens tekniske spesifikasjoner og bruksanvisning for å være sikker på at du får de alarmgrensene du trenger.

Hvor hyppig skal det logges?

Dataloggerne leveres enten med et fabrikkinnstilt oppsett for hvor hyppig dataene skal logges, eller med mulighet for at brukeren selv kan stille inn loggefrekvensen. Dette kan variere fra mellom 1 sekund og opptil flere timer mellom hvert loggetidspunkt. Jo hyppigere loggefrekvens, jo raskere fylles dataloggerens minnekapasitet opp. Dersom du skal logge hvert minutt i fem døgn, trenger du en minnekapasitet på minst 7200 datapunkter (60 minutt x 24 timer x 5 døgn). Hyppig loggefrekvens forkorter også levetiden på batteriet. Du bør derfor ikke velge hyppigere loggefrekvens enn det du faktisk trenger.

Batteri eller strøm?

De fleste dataloggere i dag leveres som trådløse dataloggere, hvor du slipper å strekke kabler for datakommunikasjon og strøm. De fleste trådløse dataloggere leveres i dag med ren batteridrift. Noen dataloggere leveres med mulighet for at brukeren selv kan bytte ut batteriet. På noen dataloggere har batteriet derimot en levetid på mellom ca. 1 til 5 år, og når batteriet er utladet, kan ikke dataloggeren lengre benyttes. For noen dataloggere finnes det tilgjengelig en strømadapter som erstatter batteridriften.

Dataloggere for engangsbruk

En datalogger for engangsbruk (single-use data logger), også kalt transportlogger (shipment logger) eller temperaturindikator, er et produkt som er konstruert for å kunne kvalitetsikre at varetransport skjer under konstant idealtemperatur. Dette er blant de enkleste og rimeligste produktene når det gjelder temperaturovervåking. Avsender (produsent) legger en datalogger eller temperaturindikator på innsiden av emballasjen, tett på varene som skal transporteres. Pakkene forsegles, og det bli da umulig for transportører å manipulere eller jukse med temperaturforholdene som holdes gjennom hele reisen. Mottaker (forhandler/butikk) åpner pakkene, og sjekker at varetransporten har skjedd forsvarlig ved å kontrollere status og rapporter fra dataloggeren eller temperaturindikatoren. De fleste slike transportloggere har i tillegg mulighet for å automatisk generere en PDF-rapport, når du plugger den inn i USB-porten på en PC.

Aktuelle dataloggere, engangsbruk

Kjemisk fryseindikator

Kjemisk fryseindikator
Varenr. EW-90309-60
Kontakt oss for pris.
Tekniske spesifikasjoner:
www.coleparmer.com


TraceableOne
Varenr. EW-18004-01
Kontakt oss for pris.
Tekniske spesifikasjoner: www.coleparmer.com

Dataloggere for flergangsbruk

I de siste årene har flere produsenter lansert små dataloggere for flergangsbruk (reusable and reprogrammable), særlig egnet for transportbransjen. Dette er et miljøvennlig alternativ til de vanlige dataloggerne for engangsbruk, og skal forhindre unødvendige «bruk-og-kast» situasjoner. Disse dataloggerne for flergangsbruk har mulighet for å bli nullstilt av eieren, slik at man senere kan bruke den samme loggeren om igjen, for å logge nye transportruter. Løsningen for hvordan man skal nullstille dataloggeren varierer fra produsent til produsent, men ofte skjer dette enten via en mobil-app eller via et program på PC.

Aktuelle dataloggere, flergangsbruk

Traceable Logger-Trac Datalogger for flergangsbruk

Traceable Logger-Trac
Varenr. EW-18005-00
Kontakt oss for pris.
Tekniske spesifikasjoner: www.coleparmer.com

TraceableGo datalogger for flergangsbruk

TraceableGo
Varenr. EW-18004-12
Kontakt oss for pris.
Tekniske spesifikasjoner: www.coleparmer.com
Bla i nyhetsarkivet

Se hele nyhetsarkivet vårt med alle artiklene.


Få gratis eksperthjelp!

Vi forenkler innkjøpsprosessen for deg

Snakk med oss om laboratorieutstyr. Opplev fordelene med at vi finner frem til de rette løsningene og produktene for ditt behov. Ta kontakt, vi hjelper deg gjerne!

Skroll til toppen