Cole-Parmer VapLock sikkert løsemiddelsystem

Cole-Parmer VapLock  produkter tilbyr økt sikkerhet for deg som jobber med lukkede løsemiddelsystem for væskekromatografi (HPLC, UHPLC, FPLC, LC-MS, ICP-MS). En av de største risikofaktorene når man jobber med lukkede løsemiddelsystem for væskekromatografi, er at utstyret ikke blir skikkelig skrudd igjen, at det velges komponenter med utilstrekkelige egenskaper på forseglingen, eller at utstyret er blitt så gammelt at det oppstår små lekkasjer som øker risikoen for at du som bruker blir eksponert for helsefarlige gasser. Cole-Parmer VapLock produktene løser disse utfordringene takket være svært gode mekaniske løsninger som hindrer at slike svakheter i systemet kan oppstå.

Cole-Parmer Vaplock lukkede løsemiddelsystemer

  1. VapLock sikkerhetskapsler med antivridning (anti-twist solvent safety bottle caps) for løsemiddelsflasker reduserer kjemisk fordampning og risiko for eksponering av farlige gasser. Brukes i kombinasjon med VapLock luftinntak (air inlet) eller avlastningsventiler (relief valves) for å opprettholde korrekt trykk i flasken.
  2. VapLock slangekoblinger og slangeadaptere sørger for vanntette forbindelser, og plugger forsegler ubrukte manifoldporter og manifoldhetter.
  3. VapLock manifoldhetter for oppsamlingsbeholdere gir større kontroll av eventuell kjemisk fordampning og reduserer risikoen for eksponering av farlige gasser.
  4. VapLock aktivt karbonfilter (activated carbon exhaust filter) minimaliserer risikoen for eksponering av helsefarlige gasser.
  5. Brukervennlig fargeindikator som varsler deg når det er på tide å bytte det aktive karbonfilteret.
  6. Stort utvalg av diverse adapter for VapLock aktivt karbonfilter gjør det lett å skreddersy sammenkoblingen til ditt utstyr.

Du kan lese mer om VapLock sine produkter på Cole-Parmer sin nettside:
https://www.coleparmer.com/vaplock-solvent-safety-products

Vi hjelper deg gjerne med å finne de rette VapLock-produktene til ditt kromatografisystem. Ta kontakt med oss i dag om du ønsker mer informasjon.


Pumpeskolen


Flere aktuelle saker


Bla i nyhetsarkivet

Se hele nyhetsarkivet med alle publiserte artikler.