Fem tips før du kjøper slangepumpe

Når du skal kjøpe en ny slangepumpe (også kalt peristaltisk pumpe) til laboratoriet, er det fem viktige ting du bør tenke gjennom før kjøp:

1. Hva skal du bruke slangepumpen til?
2. Hvilken væske skal du pumpe?
3. Hvilket flowområde (strømningshastighet) ønsker du?
4. Hvilket trykk skal du benytte?
5. Hvordan ønsker du å styre pumpen?

Fordelen med å spørre deg selv om disse fem tingene før du kjøper en slangepumpe, er at du sammen med en forhandler kan finne frem til den slangepumpen som passer best til ditt bruk, og at du slipper å bli sittende med et produkt du er misfornøyd med, eller som rett og slett passer dårlig til de oppgavene du skal bruke den til.

1) Hva skal du bruke slangepumpen til?

Det er viktig at du tenker gjennom hvilken hovedoppgave du skal bruke slangepumpen til. En slangepumpe kan gjerne brukes til mange ulike oppgaver, men som oftest er det en hovedoppgave som er viktigst. Dette kan for eksempel være bruksområder som væsketransport, dosering, filtrering eller prøvetaking. Når du skal innhente tilbud, er det lurt å gi beskjed til din forhandler om hva du har tenkt å bruke slangepumpen til, slik at du kan få hjelp til å finne en slangepumpe som er best egnet til denne oppgaven.

2) Hvilken væske skal du pumpe?

Væskene eller kjemikaliene (mediet) du skal pumpe, er avgjørende for hvilken pumpemotor, hvilket pumpehode og hvilken pumpeslange du bør velge. Slangepumper generelt passer for nesten alle typer medier, særlig når man ønsker en skånsom pumpe, eller om man skal pumpe sterke kjemikalier eller løsningsmidler. I en slangepumpe holdes væsken hele tiden på innsiden av slangen, og slangen er derfor den eneste pumpedelen som er i kontakt med væsken. Det er ingen pakninger, roterende deler, stempler eller ventiler som er i kontakt med væsken, og derfor unngår du forurensing eller slitasje på mekaniske pumpedeler. Den eneste slitedelen i en slangepumpe er selve slangen, og den er rimelig og svært enkel å bytte ved behov. Dette gir deg lave vedlikeholdskostnader og minimal tid for driftsavbrudd. Slangepumpen er ideell for å pumpe korrosive, slitende, skjærsensitive eller viskøse væsker. Med en slangepumpe kan du også pumpe næringsmidler uten fare for forurensing, og den kan tørrkjøres uten å skade pumpen. Slangene leveres i en rekke ulike kvaliteter og materialer som har ulik kjemisk kompatibilitet, fra rimelige slanger som passer best til vannaktige væsker til dyrere slanger som er spesialutviklet for å tåle sterke kjemikalier som f.eks. salpetersyre. Du må derfor alltid velge en slange som passer i forhold til væsken du skal pumpe. Husk å gi informasjon til din forhandler om hvilke væsker eller kjemikalier du skal pumpe, og spør gjerne om hjelp til å finne riktig type pumpeslange for ditt behov. I artikkelen Kjemisk kompatibilitet for pumpeslanger finner du mer informasjon om hvordan du skal velge riktig slange i forhold til kjemisk kompatibilitet. Dersom du skal pumpe væsker med høy viskositet (cP), eller ønsker best mulig kapasitet på sugehøyde og trykk, bør du velge egne pumpeslanger (Masterflex «High-Performance» slanger) som er spesialdesignet for dette, og som er mer solide og har tykkere vegger.

3) Hvilket flowområde (strømningshastighet) ønsker du?

Slangepumper leveres i ulike størrelser og med ulike spesifikasjoner. En av de viktigste tekniske spesifikasjonene du bør tenke gjennom før du kjøper slangepumpe er hvilket flowområde (strømningshastighet) du ønsker.
Masterflex leverer slangepumper som kan pumpe med svært lav hastighet helt ned mot 0,0002 ml/min, og som vil være beste valg dersom lav hastighet og høy nøyaktighet er viktig for deg. I den andre enden av skalaen kan Masterflex levere slangepumper som tilbyr hastighet helt opptil 42 LPM (liter per minutt), dersom det er viktig med høy kapasitet og store væskemengder.
Til laboratoriebruk er det som oftest slangepumper fra Masterflex L/S-serien som passer best. Det mest populære flowområdet for laboratoriebruk er fra 4,8 til 480 ml/min, og dette oppnås med en pumpemotor som har 6 til 600 rpm, og en slangestørrelse på L/S 16 (med indre diameter på 3,1 mm).
Det er både pumpemotorens hastighet (målt i rpm) og slangestørrelsen (diameter) som er med på å bestemme hvilket flowområde du får tilgjengelig på din slangepumpe. Alle Masterflex sine pumpemotorer leveres i ulike utgaver med ulike spesifikasjoner på hastigheten (rpm). En pumpemotor med maksimumshastighet på 100 rpm brukes typisk når lav hastighet og høy nøyaktighet er det viktigste. En pumpemotor med maksimumshastighet på 600 rpm brukes typisk når det skal pumpes store væskemengder og høy kapasitet er det viktigste.
Husk også at du kan bruke ulike slanger til ulikt formål, og at du kan bytte slangestørrelse (diameter) for å oppnå andre flowområder. Les gjerne mer i artikkelen Slik velger du riktig Masterflex pumpeslange for mer informasjon.
En annen ting du bør tenke gjennom er om du ønsker en slangepumpe med én eller flere kanaler. Flerkanalspumper brukes ofte dersom du skal pumpe flere ulike væsker samtidig, eller dersom du må kombinere flere kanaler for å oppnå ønsket flowområde (eksempel: du kan doble flowhastigheten ved å kjøpe en tokanalspumpe).

4) Hvilket trykk skal du benytte?

Slangepumpene fra Masterflex er normalt beregnet for å tåle et trykk på ca. 1,0 til 2,7 bar (15 til 40 psi). Det er særlig valg av slangestørrelsen som avgjør hvor høyt trykk systemet tåler: Jo smalere diameter på slangen, jo mer trykk tåler normalt pumpesystemet. Eksempler: L/S 13-slangene (med indre diameter på 0,8 mm) tåler et systemtrykk på opptil 2,7 bar (40 psi), mens L/S 18-slangene (med indre diameter på 7,9 mm) kun tåler et systemtrykk på opptil 1 bar (15 psi).
Masterflex leverer også pumpesystemer som er spesialutviklet for å tåle høyt trykk. Med et såkalt «High-Performance» pumpehode og «High-Performance» pumpeslange fra Masterflex kan du benytte trykkverdier helt opp mot 10,2 bar (150 psi). Igjen er det valg av slangestørrelsen som avgjør hvor høyt trykk systemet tåler: Jo smalere diameter på slangen, jo mer trykk tåler pumpesystemet.

5) Hvordan ønsker du å styre pumpen?

Vanligvis styrer du en Masterflex slangepumpe lokalt ved å trykke direkte på pumpens kontrollspanel. Der kan du enkelt regulere start/stopp, pumpemotorens hastighet (RPM) opp eller ned, samt at du kan bytte pumperetning. Samtidig vil skjermen (LED display eller LCD display, avhengig av modell) på pumpen vise deg informasjon om f.eks. innstilt hastighet (RPM).
Noen pumpemodeller tilbyr kun valg av kontinuerlig drift (start/stopp og rpm), mens andre pumpemodeller tilbyr mer avanserte innstillinger i form av en programmerbar doseringsfunksjon med flere ulike program (både kontinuerlig drift, tidsinnstilt dosering, volumdosering, osv.). Da kan du stille inn pumpen slik at den f.eks. doserer 10 mL av ønsket væske hver gang den startes.
Masterflex tilbyr også ekstrautstyr i form av en fotpedal eller en håndkontroller som gjør at du kan styre funksjoner som start/stopp eller pumperetning, og som kan være nyttig og effektivt om du benytter pumpen ofte.
Ved behov kan Masterflex slangepumper kobles til en PC eller et PLS-system for styring og automatisering av prosesser. Kommunikasjonen kan da skje i form av et analogt I/O signal (0-20 mA, 4-20 mA, eller 0-10 V), RS-232, USB, Bluetooth, Profibus, eller via Ethernet/IP. Hvilke datasignaler og kommunikasjonsporter som er tilgjengelig, er avhengig av hvilken pumpemodell du velger.
I tillegg kan du fjernstyre og overvåke din Masterflex slangepumpe via tjenesten MasterflexLIVE (et skybasert styringsprogram for fjernstyring og overvåkning av pumpesystemet via mobil, nettbrett og pc). Denne funksjonaliteten er kun tilgjengelig på modellene som har MasterflexLIVE innebygget.

Vi hjelper deg gjerne med å finne det beste pumpesystem for ditt bruk. Før vi gir deg råd og hjelp om valg av pumpesystem, er det fint om du først hjelper oss med å svare på de fem spørsmålene overfor. Husk at jo mer informasjon vi mottar fra deg, jo bedre kan vi hjelpe deg. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller om du trenger rådgivning.


Pumpeskolen


Flere aktuelle saker


Bla i nyhetsarkivet

Se hele nyhetsarkivet med alle publiserte artikler.