Fjernstyr slangepumpen med MasterflexLive

Med MasterflexLive® kan du fjernstyre og overvåke din slangepumpe direkte via PC, nettbrett eller mobil (Android og iOS). Du kan kontrollere alle parametre, både start og stopp, hastighet, pumperetning, og velge mellom kontinuerlig drift, tidsstyrt dosering eller volumstyrt dosering.

Økt effektivitet og økt lønnsomhet

MasterflexLive lar deg styre alle pumpene dine og samle inn data på en måte som tidligere ikke var mulig. Du kan lage et felles styringsprogram for flere pumper i en gruppe, eller du kan styre hver enkelt pumpe individuelt. Du kan redusere kostnadene gjennom å effektivisere arbeidsprosessene og tidkrevende manuelt arbeid kan bli overflødig, siden alle data nå kan logges automatisk i sanntid. MasterflexLive-appen kan lastes gratis ned fra App Store (iOS) og Google Play (Android).

MasterflexLive gir deg…

  • økt sikkerhet
  • økt kontroll
  • økt produktivitet og
  • lavere kostnader.
Med MasterflexLive kan du enkelt programmere en eller flere pumper via PC, nettbrett eller mobil.

Forenkling av automatiske prosesser

Funksjoner som tidligere krevde avanserte systemoppsett og automasjonsoppgaver via en PC eller en PLS (enhet for programmerbar logisk styring), blir nå enkelt tilgjengelig direkte i skytjenesten MasterflexLive. I løpet av noen minutter kan du nå gjennomføre avanserte automasjonsoppgaver som du tidligere brukte flere timer på å få utført, og som før krevde innkjøp av dyre tilleggsløsninger.

Nyskapende IoT-løsning for industri og laboratorier

Vi kjenner alle til utviklingen med IoT-produkter (Internet of Things) hvor tingene i hjemmet kan kobles til internett, og hvor brukeren enkelt kan få oversikt eller styre enheten gjennom en mobil-app eller en skybasert tjeneste. Dette kan være smartprodukter som alarmanlegg, dørlåser, lydanlegg, lyspærer og panelovner som brukeren enkelt kan fjernstyre, overvåke og programmere slik han ønsker. Den samme IoT-teknologien blir nå i større og større grad også tatt i bruk på industri- og laboratorieprodukter. MasterflexLive er markedets første IoT-løsning for slangepumper. MasterflexLive-pumpene er svært populære og er velegnet for bruk i biofarmasøytisk industri, forskningslaboratorier, prosessindustri og renromsanlegg.

Motta varsel ved kritiske feilsituasjoner

Med MasterflexLive kan du motta varsel ved statusendringer og kritiske feilsituasjoner. Du bestemmer selv om varselet skal sendes som en e-post, tekstmelding (SMS) eller som et pushvarsel til din mobil. Straks du mottar et varsel kan du ved behov utføre et nødstopp, slik at du kan reagere raskest mulig ved kritiske feilsituasjoner.

Logg med tilgang på historiske data

MasterflexLive tilbyr også en utvidet abonnementtjeneste («premium») som gir deg automatisk logging av alle data og hendelser. Dette betyr at alle hendelser blir registrert med et tidsstempel (dato/tid). Alle endringer i brukerprofilene blir også registret. På denne måten får du full oversikt over de historiske dataene, og du kan bruke dette for å forbedre kvalitetskontrollen. Du kan eksportere datarapporter i PDF-format (passordbeskyttet) og i CSV-format. Dette gjør at du svært enkelt kan analysere dataene i Microsoft Excel eller andre programmer.

Godkjent for «21 CFR Part 11» og «EU Annex 11»

Premiumversjonen av MasterflexLive oppfyller alle regulatoriske krav og er godkjent i henhold til «21 CFR Part 11» og «EU Annex 11».

Velg mellom gratisversjon og premiumabonnement

MasterflexLive er tilgjengelig i to ulike versjoner: Enten i en gratisversjon («Basic»), eller i en betalt abonnementstjeneste («Premium»). For de fleste brukere vil gratisversjonen fungere helt fint, siden dette gir tilgang på de fleste funksjonene. Du kan velge å kjøpe Premiumabonnementet dersom du ønsker godkjenning i henhold til «21 CFR Part 11» og «EU Annex 11», samt logging av alle historiske data.

Her er en oversikt som viser forskjellene mellom gratis- og premiumversjonen av MasterflexLive:

FunksjonalitetBasic (gratis)Premium (abonnement)
Ubegrenset antall pumper pr konto✔️✔️
Avansert brukertilgang (tre nivåer) og passordbeskyttelse✔️✔️
Overvåkning av pumpenes driftsstatus✔️✔️
Automatisk varsel om kritiske feil og statusendringer via e-post, tekstmelding (SMS) eller som et pushvarsel til din mobil.✔️✔️
Nødstopp og nødstart✔️✔️
Fjernstyring og justering av alle parametre som start/stopp, hastighet (rpm), flow rate, volumstyrt dosering, tidsstyrt dosering, batch/intervall, m.m.✔️✔️
Programmering, lagring og valg av doseringsprogrammer✔️✔️
Opprettelse av gruppeprogram hvor flere pumper kan samles i en navngitt gruppe✔️✔️
Felles programmering og synkronisering (start/stopp) for alle pumpene i den samme gruppen✔️✔️
Automatisk logging av alle data og statusendringer✔️
Oppfyller alle krav i henhold til «21 CFR Part 11» ✔️
Oppfyller alle krav i henhold til «EU Annex 11»✔️
Skyløsning med sikker lagring av alle data ✔️
Eksport av alle data og rapporter i PDF og CSV-format✔️

Kontakt oss for mer informasjon

LabMo AS er autorisert norsk forhandler for Masterflex. Ønsker du pristilbud eller mer informasjon om Masterflex-pumper med den skybaserte tjenesten MasterflexLive? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med mer informasjon!


Pumpeskolen


Flere aktuelle saker


Bla i nyhetsarkivet

Se hele nyhetsarkivet med alle publiserte artikler.