Hva er en tannhjulspumpe?

Hvorfor velge en tannhjulspumpe?

En tannhjulspumpe (engelsk: gear pump), også kjent som girpumpe og fortrengningspumpe, er et utmerket valg når du skal pumpe væsker med høy viskositet, altså tyktflytende, viskøse væsker som drivstoff, motorolje, smøreolje, matprodukter som majones, sirup, sjokolade, syltetøy og vegetabilske oljer, malingsprodukter som syntetiske harpikser og polymerer som brukes i lakk- og plastindustri, blekk og trykkfarger, kosmetikkprodukter som hudkrem, shampoo, såpe og tannkrem. En tannhjulspumpe er også det beste valget når du ønsker å pumpe en jevn væskestrøm med lav eller ingen pulsering (pulseless flow / pulsation-free flow). En tannhjulspumpe egner seg derimot ikke for bruksområder som krever svært høy nøyaktighet på doseringsvolumer, eller i tilfeller hvor pumpesystemet skal kjøres helt til væskemengden er tom / tørr.

Hvordan virker en tannhjulspumpe?

En tannhjulspumpe er en hydraulisk pumpe som består av ett eller flere tannhjul. I illustrasjonen nedenfor ser du hvordan en tannhjulspumpe virker. En tannhjulspumpe består av to roterende tannhjul som griper i hverandre, og væske som pumpes gjennom pumpesystemet. Ved inntaket (nederst i illustrasjonen) slipper tennene i tannhjulene grepet i hverandre. Dette betyr at volumet øker, og væsken føres videre rundt i pumpesystemet. I rommet mellom hver av tennene og pumpeveggene følger væsken med rundt og ledes frem til utløpet (øverst i illustrasjonen). Der griper tennene i hverandre igjen, og volumet minker. Dette fører da til at væsken presses ut gjennom utløpet i pumpesystemet.

Slik virker en tannhjulspumpe
Hvordan virker en tannhjulspumpe? Figuren viser hvordan væsken strømmer nedenfra og oppover ved hjelp av roterende tannhjul. (Kilde: commons.wikimedia.org)

Fordeler med en tannhjulspumpe

Fordelene med en tannhjulspumpe er mange:

 • Den er svært godt egnet til å pumpe væsker med høy viskositet.
 • Den gir svært jevn væskestrøm med lav eller ingen pulsering (pulseless flow / pulsation-free flow).
 • Den kan opprettholde en forholdsvis lav væskestrøm (flow), selv under relativt høyt trykk.
 • Den tilbyr en forholdsvis høy nøyaktighet.
 • Den tilbyr et stort flowområde (eksempel: fra 0,85 til 5850 mL/min).
 • Den har et stor rekkevidde på motorhastighet (eksempel: fra 50 til 5000 rpm).
 • Den er ofte billigere i innkjøp enn andre pumpetyper.
 • Den har en svært holdbar konstruksjon og lang levetid.

Ulemper med en tannhjulspumpe

Selv om fordelene med en tannhjulspumpe er mange, finner det også noen ulemper og svakheter:

 • Den er avhengig av at væsken som strømmer gjennom pumpesystemet er konstant, siden den fungerer som smøremiddel for tannhjulene
 • Den kan ikke kjøres tom / tørr (se punktet overfor)
 • Den egner seg ikke for væsker som inneholder partikler
 • Den egner seg ikke for væsker med lav viskositet
 • Den er ikke egnet for bruksområder som krever svært høy nøyaktighet på doseringsvolum.
 • Den er ikke egnet for å pumpe væsker som inneholder kraftige kjemikaler eller høyt saltinnhold som kan skade pumpens motordeler.

Lær mer om tannhjulspumper

LabMo AS er norsk forhandler for Masterflex tannhjulspumper. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål eller ønsker pristilbud på tannhjulspumper.


Pumpeskolen


Flere aktuelle saker


Bla i nyhetsarkivet

Se hele nyhetsarkivet med alle publiserte artikler.