Kjemisk kompatibilitet for pumpeslanger

Tåler denne slangen salpetersyre? Og hva med aceton? Bruk Cole-Parmer sin database for kjemisk kompatibilitet, så finner du enkelt og raskt frem til riktig svar.

Slik velger du riktig slangemateriale

Som laboratorietekniker vet du viktigheten av å undersøke kjemisk kompatibilitet på utstyret du skal bruke, slik at du vet om utstyret tåler kjemikalene og væskene som skal brukes. Dette kan være et tidkrevende arbeid, der du manuelt må teste mange ulike materialer før du kan finne frem til det materialet som egner seg best. Heldigvis er hjelpen bare noen tastetrykk unna!

I Cole-Parmer sin database for kjemisk kompatibilitet kan du enkelt søke frem hvilket materiale som egner seg best til ulike kjemikalier. Databasen er bygget opp gjennom flere tiår, og inneholder flesteparten av de vanligste kjemikaliene og væsketypene som benyttes i forskning, industri, laboratorier og undervisning.

Søk etter kjemikalietype eller materialtype

Du kan utføre et søk på en bestemt kjemikalietype (f.eks. salpetersyre – nitric acid – HNO₃), som raskt gir deg en oversikt over hvilke materialtyper som egner seg best. Skalaen som viser kjemisk kompatibilitet for de ulike materialtypene er inndelt i fire nivå:

  • A = Utmerket kompatibilitet
  • B = God kompatibilitet
  • C = Svak kompatibilitet (ikke anbefalt for kontinuerlig bruk)
  • D = Dårlig kompatibilitet (fullstendig uegnet)

For at du enkelt skal kunne finne materialtypene som best egner seg, kan du i tillegg filtrere søket, slik at du eksempelvis kun ser en liste med materialene som er gradert i nivå A, eller både nivå A og B.

Du kan også utføre et søk på en materialtype (f.eks. «Chem-Durance Bio»), og da får du en oversikt over alle kjemikalietypene som dette materialet er testet for. For at du enkelt skal kunne finne kjemikaliene som best egner seg, kan du i tillegg filtrere søket, slik at du eksempelvis kun ser en liste med kjemikalietypene som er gradert i nivå A, eller både nivå A og B.

Pumpeslanger med utmerket kjemisk kompatibilitet for salpetersyre

Eksempelet over viser et søk på salpetersyre (nitric acid) , med et filter for nivå A, og som så viser at blant annet slangetypene «Chem-Durance Bio», «Tygon Chemical» og «Viton» har utmerket kjemisk kompatibilitet for salpetersyre, og vil være meget gode valg for kontinuerlig bruk.

Hvis du ønsker hjelp med å finne en slangetype som er velegnet for ditt bruk, og som har rett kjemisk kompatibilitet, kan du gjerne spørre oss om hjelp. Vi har tilgang på Cole-Parmer sin database for kjemisk kompatibilitet, og kan hjelpe deg med å velge riktig slangetype.


Pumpeskolen


Flere aktuelle saker


Bla i nyhetsarkivet

Se hele nyhetsarkivet med alle publiserte artikler.