Ultralydsensor gir deg flow med høy nøyaktighet

Masterflex lanserer nå en ny produktserie med ultralydsensorer for flowmåling, samt en digital kontrollenhet for flow- og mengdemåling. Dette er nye og supplerende produkter til de velkjente produktene som Masterflex allerede tilbyr innenfor væsketeknikk og væskehåndtering. Masterflex er en av verdens største produsenter av slangepumper. Både Masterflex slangepumper, Masterflex Easy-Load-pumpehoder og Masterflex pumpeslanger er blant de mest populære produktene som Cole-Parmer selger, både globalt og i Norge. Alle Masterflex produktene er ideelle for bruk i laboratorier eller prosessvirksomhet innenfor farmasøytisk industri, næringsmiddelsindustri og biovitenskapelig forskning og undervisning.

Masterflex ultralydsensorer for flow- og mengdemåling

Masterflex ultralydsensorer for flowmåling (varenummer: EW-33501-13) er en kompakt enhet i aluminium (clamp-on sensor) som enkelt kan klemmes fast rundt slangen i et peristaltisk pumpesystem. Ultralyd flow-sensorene finnes i 14 ulike størrelser, og du finner modeller som passer til alle Masterflex pumpeslanger både i L/S-serien (13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 35 og 36), I/P-serien (26, 73 og 82) og B/T-serien (91). Det er de to siste sifrene i varenummeret (EW-33501-xx) som bestemmer størrelsen på flow-sensoren og også hvilken slangestørrelse den passer til.

Mange fordeler med en ultralydsensor

Den største fordelen med en ultralydsensor er at den kan måle strømningshastighet (flow rate) med stor grad av nøyaktighet, uten å være i direkte kontakt med væsken som skal måles. Det er ingen bevegelig deler (rotor) som kan bli skadet, ingen oppsamling av partikler, ingen problemer med kjemisk kompatibilitet, og ingen fare for kontaminasjon. En ultralydsensor fungerer uavhengig av væskens kjemisk kompatibilitet, temperatur, trykk, viskositet og eventuelle partikler i væsken. Produktet passer derfor meget godt til en rekke applikasjoner som krever nøyaktig måling av flow, har utfordringer med partikler eller kjemisk kompatibilitet og for applikasjoner hvor det gjelder strenge hygienerutiner. Siden ultralydsensoren ikke er i kontakt med selve væsken, er den gjenbrukbar, og fremstår derfor som et miljøvennlig alternativ i forhold til bruk av engangsartikler for å måle flow (single-use flowmeters). Det kan være svært lønnsomt å investere i en ultralydsensor for permanent bruk, særlig om du kan kutte ut et høyt forbruk av engangsartikler for å måle flow.

Moderne ultralydteknologi gir nøyaktig resultat

Masterflex ultralydsensorer for flowmåling har fire piezo-sensorer som er plassert i et X-mønster, noe som sikrer høy nøyaktighet på målingene. I tillegg er det to innebygde temperatursensorer som hjelper med å korrigere for temperatursvingninger. Beste nøyaktighet oppnås når man på forhånd kalibrerer ultralydsensoren for bruk med den aktuelle væsken, og det kan også kalibreres i forhold til hvilket slangemateriale som benyttes. Etter at ultralydsensoren er kalibrert en gang, vil du kunne oppnå en nøyaktighet (accuracy) og repeterbarhet (repeatability) på +/- 2% til 4%.

Send data direkte til din PC

Som tilbehør til Masterflex ultralydsensorene får du en Masterflex kommunikasjonspakke for PC (varenummer EW-33501-96), som har en USB-plugg for tilkobling til PC (kompatibel med Windows 7, Windows 8 og Windows 10) og en M12 kommunikasjonskabel for tilkobling til ultralydsensoren. På denne måten kan du sende alle dataene direkte til din PC, slik at du kan behandle dette videre i programmene du allerede bruker (det følger ikke med programvare, du må benytte egne programmer for databehandling). Masterflex kommunikasjonspakke sender også signaler til andre enheter i form av RS-485, 4-20 mA, 0-20 kHz, eller PNP-NPN push-pull signaler.

Masterflex digital flow-kontroller

En annen løsning er at du kobler din Masterflex ultralydsensor til en Masterflex digital flow-kontroller (varenummer EW-33502-01). Denne kontrollenheten skaper en betydelig forenkling av dine daglige rutineoppgaver for industri- og laboratoriepumper. Kontrollenheten mottar signaler fra en ultralyd flow-sensor, og regulerer deretter automatisk hastigheten på den tilkoblede Masterflex pumpemotoren, slik at den fortløpende opprettholder korrekt strømningshastighet (flow rate) eller korrekt doseringsvolum (mengdemåling).

Forenklet kvalitetsstyring med logging av alle data

Masterflex digital flow-kontroller både måler, kontrollerer og logger ulike parametre som strømningshastighet (flow rate), flow set point, motorhastighet (rpm) og total flow (akkumulert). Alle datapunktene logges nøyaktig med dato og tidsangivelse, og loggeintervallet kan stilles inn mellom 0,1 sekunder og 5 minutt. Dataloggen lagres i CSV-format, og kan enkelt importeres videre til programmer som Microsoft Excel for videre analyse og grafisk presentasjon. Dataene lagres internt på det medfølgende minnekortet (32 GB MicroSD Memory Card), eller i et internt reserveminne midlertidig mens du bytter minnekort. Dataene fra reserveminnet overføres til minnekortet straks et nytt kort settes inn. På denne måten får du kvalitetssikret at alle prosesser blir grundig dokumentert og kvalitetsstyring oppfylles på en tilfredsstillende og lettvint måte.

Brukervennlig og intuitiv betjening

Kontrollenheten er liten og kompakt, og tar liten plass på laboratoriebenken. Den er svært brukervennlig og enkel i bruk. Betjeningen skjer via den store LED berøringsskjermen (4.3″). Du starter med å velge størrelse på den tilkoblede ultralyd flow-sensoren (samme som slangestørrelsen). Deretter velger du om du skal ha program for kontinuerlig flow eller program for doseringsvolum. Ved program for kontinuerlig flow vil kontrollenheten automatisk regulere hastigheten på den tilkoblede Masterflex pumpemotoren, slik at den fortløpende opprettholder den brukerinnstilte strømningshastigheten (flow rate). Ved program for doseringsvolum vil kontrollenheten kjøre pumpen på ønsket strømningshastighet (flow rate) inntil ønsket doseringsvolum har blitt pumpet ferdig, og så vil prosessen stoppe.

Enkel montering og tilkobling

Masterflex ultralyd Flow-kontroller leveres med en RJ45 kabel med DB9 og DB25 adapter for tilkobling til den aktuelle Masterflex slangepumpen. Ultralydsensoren tilkobles via en M12 kommunikasjonskabel.

Vil du vite mer om slangepumper og ultralydsensorer?

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål, ønsker pristilbud eller om du vil ha veiledning for å finne det rette pumpesystemet for ditt behov. Vi hjelper deg gjerne!


Pumpeskolen


Flere aktuelle saker


Bla i nyhetsarkivet

Se hele nyhetsarkivet med alle publiserte artikler.