Personvern

For LabMo er det viktig å behandle dine personopplysninger på en sikker måte og i samsvar med gjeldende lover og regler.

Vi tar ditt personvern på alvor, og arbeider derfor i henhold til norsk lov (personopplysningsloven) og EU sine nye personvernregler; General Data Protection Regulation (GDPR).

I april 2016 vedtok EU sine nye personvernregler; General Data Protection Regulation (GDPR). Målet er å sikre vern av personopplysninger, harmoniserte regler i EU og EØS og gi fri utveksling av personopplysninger mellom EU og EØS-landene.

Siden Norge er medlem i EØS, betyr dette at GDPR personvernreglene også innføres i Norge. I mai 2018 vedtok Stortinget en ny personopplysningslov, hvor hovedinnholdet er at EUs personvernforordning (GDPR) blir gjeldende som norsk lov.

Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her: