100.000 produkter til forskning, industri, laboratorier og undervisning

Som autorisert norsk forhandler for Cole-Parmer, har vi et stort og bredt utvalg av laboratorieutstyr og industriutstyr med mer enn 100.000 artikler fordelt på flere ulike produktområder og kategorier.

Eksempler på produkter og kategorier er:

 • Analyseutstyr
 • Analysevekter
 • Autoklaver, laboratorieautoklav
 • Basisutstyr for laboratoriebruk
 • Blandeapparater, blandemaskiner, laboratorieblander
 • Blokktermostater, analog blokktermostat, digital blokktermostat
 • COLE-PARMER laboratorieutstyr
 • CO2 inkubator, CO2 inkubatorer
 • Datalogger, dataloggere, trådløs datalogger, trådløse dataloggere
 • Deuteriumlamper
 • DIGI-SENSE industrielle kontrollinstrumenter
 • DIGI-SENSE temperaturmålere
 • DIGI-SENSE dataloggere
 • Diverse forbruksartikler for laboratoriebruk
 • Doseringspumper, doseringsutstyr
 • Elektroder (Temperatur, pH, ORP, ISE, TDS, Con)
 • Evaporatorer
 • Fermentorer
 • Flowmeter, flowmetre
 • Girpumper
 • Homogenisator, homogenisatorer
 • IDEX Health & Science tilbehør, deler, koblinger og utstyr til væskehåndtering / væskebehandling
 • Industrielle instrumenter og pumper
 • Inkubator, inkubatorer
 • Inkubatorristere, inkubatorerrystere
 • Instrumenter og apparater for laboratoriebruk og industri
 • ISMATEC pumpesystemer (doseringspumper, flerkanalspumper, laboratoriepumper, peristaltiske pumper, industripumper, prosesspumper)
 • ISMATEC slanger til peristaltiske pumper
 • JENWAY spektrofotometre (VIS, UV-VIS og Nano)
 • Kalorimeter, kalorimetre
 • KINESIS deuteriumlamper (D2 lamper) og “Hollow Cathode” lamper til spektroskopi og spektrofotometre.
 • KINESIS kromatografiutstyr: tilbehør, koblinger og utstyr til kromotografi: kromatografikolonner, kapillærkolonner, GC-kolonner, flash-kolonner, HPLC-kolonner, kolonneutstyr, kolonneholdere, sprøyter, slanger, koblinger, rør, lokk og septa.
 • Kjeldahl-apparat, Kjeldahl-apparater, Kjeldahl destillasjonsenhet
 • Kjøleinkubatorer
 • Kjølesentrifuger
 • Klimaskap
 • Kokeplater
 • Koloniteller, kolonitelling, automatisk koloniteller, mikrobiologisk koloniteller
 • Kolorimeter, kolorimetre
 • Kromatografiprodukter for alle typer kromatografi: LC (væskekromatografi), GC (gasskromatografi), FC (flash kromatografi), HPLC (væskekromatografi med høy ytelse), IC og TLC (tynnsjiktkromatografi).
 • Kryofrysere, kryobeholdere, kryotanker, kryo oppbevaring, LN2 beholder
 • Laboratorieinstrumenter
 • Laboratoriekjøleskap, laboratoriefrysere, fryseskap, frysebokser
 • Laboratoriemikser, mikser, rører, blander, blandeapparater, blandemaskiner
 • Laboratorieovner
 • Laboratoriepumper
 • Laboratorieutstyr
 • Laboratorievekter
 • Magnetpumper
 • Magnetrører
 • Magnetrører med varme
 • MASTERFLEX pumpesystemer og slanger (doseringspumper, flerkanalspumper, laboratoriepumper, peristaltiske pumper, slangepumper, industripumper, prosesspumper)
 • MASTERFLEX slanger til peristaltiske pumper
 • Membranpumper
 • Mikroskop, mikroskoper
 • Mikrotiterplatevasker, platevasker
 • OAKTON Måleinstrumenter (pH, ORP, ISE, TDS, Con)
 • OAKTON pH meter
 • OAKTON pH tester
 • OAKTON Multimeter
 • Ovner
 • PCR systemer, PCR-maskiner, PCR-utstyr, qPCR systemer
 • Peristaltisk pumpe, peristaltiske pumper
 • pH-meter, pH-metre, pH-måler, pH-målere, pH-elektroder, pH-sensor
 • Pipetter, pipetteringsutstyr
 • Plantevekstskap
 • Prøveprepareringsutstyr
 • Prøvetakningsutstyr for vann
 • Presisjonsvekter, laboratorievekter, vekter
 • Prober (Temperatur, pH, ORP, ISE, TDS, Con)
 • Produkter for kjøling
 • Produkter for oppvarming
 • Produkter for vannkvalitetsanalyse
 • Produkter for væskehåndtering
 • Prøveprepareringsutstyr
 • Prøvetakningsutstyr for luft
 • Prøvetakingsutstyr for vann
 • Polarimeter, polarimetre
 • Pumper
 • Refraktometer, refraktometre
 • Risteapparat, rysteapparat, ristemaskin, rystemaskin, ristere, rystere, rørrotator, rør-rotator, reagensrørrister, reagensrør-rister, kretsende risteapparat, tredimensjonalt risteapparat, 3D risteapparat, mikroplaterister, plattformrotator, plattformristeapparat
 • Risteinkubatorer, risteinkubatorer med kjøling, risteinkubator bordmodell, risteinkubator gulvmodell
 • Rysteinkubatorer, rysteinkubatorer med kjøling
 • Rørovner
 • Salinometer, salinometre
 • Sensorer (Temperatur, pH, ORP, ISE, TDS, Con)
 • Sentrifuger, laboratoriesentrifuger, minisentrifuge, mikrosentrifuge
 • Slangepumper
 • Sikter, siktere, siktemaskiner
 • Smeltepunktapparater
 • Sonikator, sonikatorer
 • Spektrofotometer, spektrofotometre
 • Spektrometer, spektrometre
 • Sterilisatorer
 • Stort utvalg av slanger og koblinger
 • Tannhjulspumper
 • Temperaturmålingsutstyr
 • Temperaturkontroll
 • Temperaturlogger, temperaturloggere, temperaturlogging, temperaturloggingsutstyr
 • Temperaturovervåking, temperaturovervåkningsutstyr
 • Temperaturskap
 • Termobagger, termokasser og termovesker (isolerte for sikker kuldetransport av prøver)
 • Termostatblokker, analog termostatblokk, digital termostatblokk
 • TRACEABLELIVE temperaturovervåking og trådløse dataloggere
 • TRACEABLE produkter for temperaturmåling og temperaturlogging
 • Transportbagger, transportkasser og transportvesker (isolerte for sikker kuldetransport)
 • Transportutstyr for laboratorieprøver og temperaturkontrollert transport
 • Tørkeskap
 • Tørkeovner
 • Valideringssystem for autoklaver
 • Varmeblokker, analog varmeblokk, digital varmeblokk
 • Varmekappe, varmemantel, varme-teip
 • Varmeplate med magnetrører, digital varmeplate med magnetrører
 • Varmeskap, tørkeskap
 • Varmeovner, tørkeovner, laboratorieovner, vakuumovner
 • Vakuumpumpe, vakuumpumper
 • Vannanalyseutstyr, vannanalysemålere
 • Vannbad, vannbadrystere
 • Vannprøvetaker, vannprøvetakere
 • Vekter
 • Ventiler
 • Verneutstyr, vernebriller, vernehansker
 • Vortex mikser, votexmikser
 • Ultrafrysere, ultrafrysebokser, ultrafryseskap
 • Ultralydbad, ultralydvannbad, ultralydvaskere
 • Ultralydcelleknuser, ultralydcelleknusere
 • Ultralydhomogenisator, ultralydhomogenisatorer
 • Ultralydsensor, ultralydsensorer, ultralyd flowsensor, ultralyd flowkontroller
 • UV-VIS spektrofotometer
 • og mye, mye mer…

Leter du etter et spesielt produkt? Se alle våre produkter i denne oversikten hos Coleparmer.com.