Slik velger du Masterflex slangepumpe

Du har bestemt deg for å kjøpe en slangepumpe, men hvilken slangepumpe skal du velge, og hva er viktig å tenke på før du kjøper en slangepumpe?

Slik velger du den rette Masterflex slangepumpen

Masterflex er en av verdens største produsenter av slangepumper, også kjent som peristaltiske pumper (peristaltic pumps). Masterflex tilbyr mer enn 10.000 ulike kombinasjoner og løsninger, slik at du selv kan sette sammen ditt spesielt utvalgte pumpesystem. Dermed er du sikret at du kan velge akkurat de rette komponentene for ditt pumpesystem og dine unike behov, og senere kan du også svært enkelt bygge ut systemet ditt, dersom behovene dine endres.

I denne artikkelen går vi gjennom viktige ting du må tenke på før du velger Masterflex pumpesystem:

1.) Hvilken pumpeserie passer best for deg?
2.) Valg av pumpemotor, pumpehode og slanger.
3.) Hvilken pumpemotor passer best for deg?
4.) Hvilket pumpehode passer best for deg?
5.) Hvilken slange passer best for deg?

1.) Hvilken pumpeserie passer best for deg?

Masterflex tilbyr fire ulike pumpeserier: C/L, L/S, I/P eller B/T. Det første du må gjøre er derfor å undersøke hvilken pumpeserie som best passer ditt behov. Den letteste måten å velge riktig pumpeserie på, er at du definerer hvilket bruksområde og hvilken strømningshastighet (flow rate) som er aktuell for deg.

Velg verdier som er høyere enn dine egne grenseverdier

Når du skal velge hvilket pumpesystem / pumpeserie som passer best for deg, er det smart å velge et system som tilbyr et nominalt strømningsområde (flow range) som er ca 150 % høyere enn dine grenseverdier. Eksempel: Dersom du skal arbeide med en maksimum strømningshastighet på ca. 500 mL/min, bør du velge et system med en maksimum strømningshastighet på 750 mL/min. Tilsvarende gjelder også for minimum strømningshastighet. Da slipper du slitasje som følge av at motoren må kjøre langvarig på maksimal kapasitet, du oppnår bedre levetid på slangene, og du får et system som har best mulig fleksibilitet i forhold til senere behovsendringer.

Masterflex C/L pumpeserie.

Masterflex CL pumpeserie

Kompakte, økonomiske slangepumper med lav strømningshastighet.

Et pumpesystem som er enkelt og brukervennlig, økonomisk i drift og som er ideelt til jevn væskefordeling i kromatografi-, spektroskopi- og doseringsapplikasjoner. Perfekt til analyseapplikasjoner. Kontamineringsfri pumping i kompakt format.

Minimum strømningshastighet: fra 0,002 mL/min.
Maksimum strømningshastighet: til 43 mL/min.

Vær oppmerksom på at ditt valg av pumpemotor (omdreiningshastighet), pumpehode og slangedimensjon bestemmer nominalt strømningsområde (flow range) for ditt pumpesystem.

Masterflex L/S pumpeserie.

Masterflex L/S pumpeserie

Standard slangepumper til laboratorier, svært velegnet som doseringspumpe.

Slangepumper som er velegnet til applikasjoner for både laboratorier og industri. L/S serien tilbyr høy presisjon i forhold til nøyaktighet, repeterbarhet og dosering, og er derfor svært velegnet som doseringspumpe. Med en slangepumpe kommer mediet kun i berøring med slangen, og dette gjør at den er ideell til f.eks. sanitære og farmasøytiske applikasjoner. Velegnet for bruk innen forskning, havbruk, laboratorier, farmasøytisk industri, bioteknologisk industri, næringsmiddelindustri, kjemisk industri, papir- og treforedlingsindustri.

Minimum strømningshastighet: fra 0,0005 mL/min.
Maksimum strømningshastighet: til 3400 mL/min.

Vær oppmerksom på at ditt valg av pumpemotor (omdreiningshastighet), pumpehode og slangedimensjon bestemmer nominalt strømningsområde (flow range) for ditt pumpesystem.

Masterflex I/P pumpeserie.

Masterflex I/P pumpeserie

Kraftig pumpesystem for industri, havbruk, prosessindustri og næringsmiddelprodusenter.

Denne pumpeserien er fantastisk til hurtig væsketransport. Dette pumpesystemet anvendes ofte som prosesspumpe for næringsmiddel- og farmasøytisk industri, som mediepumpe, eller som pumpesystem for avløpsvann og avløpsrensing. Den er også populær i bruk hos havbruk- og oppdrettsanlegg.

Minimum strømningshastighet: fra 0,012 L/min (LPM).
Maksimum strømningshastighet: til 19 L/min (LPM).

Vær oppmerksom på at ditt valg av pumpemotor (omdreiningshastighet), pumpehode og slangedimensjon bestemmer nominalt strømningsområde (flow range) for ditt pumpesystem.

Masterflex B/T pumpeserie.

Masterflex B/T pumpeserie

Robust pumpesystem med svært høy kapasitet for industri, havbruk, prosessindustri og næringsmiddelprodusenter.

B/T pumpeserien består av de kraftigste slangepumpene som Masterflex kan levere. Disse pumpene er ideelle for overføring og transport av store væskemengder, og er populære for bruk i alt fra pilotanlegg og til krevende applikasjoner i industrien.

Minimum strømningshastighet: fra 0,3 L/min (LPM).
Maksimum strømningshastighet: til 42 L/min (LPM).

Vær oppmerksom på at ditt valg av pumpemotor (omdreiningshastighet), pumpehode og slangedimensjon bestemmer nominalt strømningsområde (flow range) for ditt pumpesystem.

2.) Valg av pumpemotor, pumpehode og slanger.

Et selvvalgt Masterflex pumpesystem består av tre deler: pumpemotor, pumpehode og slange. Du velger da selv hvilken pumpemotor, pumpehode og slange du ønsker. Både pumpemotor, pumpehode og slange har da sitt eget varenummer (f.eks. EW-07522-20). Når du setter sammen ditt pumpesystem er det viktig at du alltid velger deler fra den samme pumpeserien: C/L, L/S, I/P eller B/T. Hvis du synes det blir vanskelig å sette sammen ditt foretrukne pumpesystem på egen hånd, kan du slappe helt av. For det første kan du alltid ta kontakt med vårt kundesenteret, slik at en av våre produktrådgiver kan hjelpe deg direkte med å finne det rette pumpesystemet til deg. For det andre finnes alle bestselgerne tilgjengelige som et ferdigpakket komplett pumpesystem. For at du lettere skal kunne bestille et velfungerende pumpesystem, har Masterflex satt sammen de mest populære variantene til ferdigbygde, komplette pumpesystemer, som du enkelt kan bestille med kun et varenummer. Det komplette pumpesystemet leveres da med alle de nødvendige delene inkludert: Både pumpemotor, pumpehode og slange i en samlet pakke.

3.) Hvilken pumpemotor passer best for deg?

Masterflex pumpemotorer

Masterflex tilbyr en rekke ulike pumpemotorer, og de er gruppert i fire ulike pumpeserier: C/L, L/S, I/P eller B/T. Ved valg av pumpemotor bør du tenke gjennom følgende punkter:

 • Ønsker du analog eller digital kontrollfunksjon?
 • Ønsker du faste, trinnvise hastighetsvalg (fixed speed) eller variabelt hastighetsvalg (variable speed)?
 • Hvilken kapasitet ønsker du på omdreiningshastigheten (rpm)?
 • Ønsker du reversibel motor (som kan kjøres i begge retninger) eller vanlig motor (som kan bare kjøres i en retning)?
 • Ønsker du ingen skjerm, en enkel LCD skjerm med tre sifre, eller en avansert grafisk LCD skjerm med fire linjers tekst?
 • Ønsker du muligheter for fjernstyring gjennom ekstrautstyr som f.eks. fotpedal eller håndkontroller (start/stopp, hastighetskontroll, priming, osv.)?
 • Ønsker du muligheter for tilkobling til PC og datakommunikasjon?
 • Ønsker du muligheter for datalogging, overvåking og fjernstyring via MasterflexLIVE (Android, IOS, PC/Mac)? Les mer om MasterflexLIVE her.
 • Hvilken kapasitet ønsker du på motorstørrelse (watt, hp/hestekrefter)?
 • Ønsker du mulighet for å bygge et flerkanalssystem med påbygging av flere pumpehoder?
 • Ønsker du mulighet for å stable flere pumpemotorer i høyden for å spare benkeplass?
 • Hvilken IP klassifisering (støv- og vannbeskyttelse) ønsker du? IP22, IP33 eller IP66?
 • Hva slags materiale ønsker du på pumpehuset? Rustfritt stål (316), pulverlakkert stål eller ABS plastikk?
 • Ta kontakt med din lokale Masterflex forhandler for mer informasjon.

Du kan velge en analog pumpemotor dersom du ønsker en økonomisk løsning, og ikke stiller krav om høy presisjon. En digital pumpemotor er noe dyrere, men tilbyr da langt høyere presisjon i forhold til nøyaktighet, repeterbarhet og dosering. Noen pumpemotorer er rimeligere fordi de kun tilbyr faste, trinnvise hastighetsvalg (fixed speed). De mest populære pumpemotorene tilbyr derimot variabelt hastighetsvalg (variable speed), slik at du fritt kan justere hastigheten i forhold til behovet. Pumpemotorene leveres med ulik kapasitet på omdreiningshastigheten (rpm): eksempelvis 1-100 rpm, 3-300 rpm, eller 6-600 rpm. Velg derfor den omdreiningskapasiteten (rpm) som passer best for ditt behov. Vær oppmerksom på at ditt valg av pumpemotor (omdreiningshastighet), pumpehode og slangedimensjon bestemmer nominalt strømningsområde (flow range) for ditt pumpesystem. Velg en reversibel motor om du vil ha en pumpemotor som enkelt lar deg bytte retning på væskestrømmen, uten at du trenger å demontere slangen. Dersom du ønsker best mulig brukergrensesnitt og avanserte programmeringsmuligheter bør du velge en pumpemotor med en avansert grafisk LCD skjerm med fire linjers tekst. Planlegg om du trenger en pumpemotor med senere muligheter for fjernstyring, datakommunikasjon, tilkobling til PC, eller avansert datalogging, overvåking og fjernstyring via MasterflexLIVE (Android, IOS, PC/Mac). Les mer om MasterflexLIVE her. Dersom du ønsker en flerkanalspumpe, med mulighet for påbygging av opptil fire pumpehoder, må du passe på at du velger en pumpemotor som har kapasitet til dette. Ellers kan det være smart å tenke gjennom hvilket materialvalg du ønsker på selve pumpehuset, enten rustfritt stål (316), pulverlakkert stål eller ABS plastikk. Du får også pumpemotorer med ulik IP klassifisering (støv- og vannbeskyttelse): Enten IP22, IP33 eller IP66. Jo høyere IP verdi, jo bedre er pumpemotoren beskyttet mot støv- og vanneksponering. Ta kontakt med din lokale Masterflex forhandler for mer informasjon.

4.) Hvilket pumpehode passer best for deg?

Masterflex pumpehoder

Masterflex tilbyr en rekke ulike pumpehoder, og de er gruppert i fire ulike pumpeserier: C/L, L/S, I/P eller B/T. Ved valg av pumpehode bør du tenke gjennom følgende punkter:

 • Noen pumpehoder er beregnet for standard slangetyper («precision pump tubing»), mens andre pumpehoder er beregnet for avanserte slangetyper («high-performance precision pump tubing»). Pass på at du velger riktig pumpehode i forhold til hvilken slange du skal benytte. Les mer om dette i avsnittet om valg av slange.
 • Husk at valg av pumpehode er med på å bestemme nominalt strømningsområde (flow range) for ditt pumpesystem, sammen med valg av pumpemotor (omdreiningshastighet) og slangedimensjon.
 • Ønsker du å spare tid når du skal bytte slanger, kan du velge et pumpehode med «Easy-Load»-funksjon. Da slipper du å demontere slangehodet når du skal bytte slange.
 • Velg pumpehode med justerbar okklusjon (omslutning av slangen). Da kan du etterstramme omslutningen av slangen for å oppnå høyere trykk, og løsne omslutningen for å oppnå lengre levetid på slangen.
 • Velg rotorer i rustfritt stål (SS) for lengst levetid og best kjemisk motstandsdyktighet.
 • Velg pumpehode med flerkanalsløsning om du trenger flere kanaler (2, 4, eller 8).
 • Velg pumpehode med kassett/patron-løsning (cartridge) om du trenger flere kanaler (2, 4, 6, 8 eller 12).
 •  Du kan også bygge ut et eksisterende pumpesystem med flere pumpehoder av samme type, slik at du kan kombinere opptil 4 pumpehoder på samme pumpemotor. Dette krever pumpemotorer som har riktig motorkapasitet og som er kompatibel med flere pumpehoder. Husk å bestille monteringsbrakett når du skal kombinere flere pumpehoder.
 • Ta kontakt med din lokale Masterflex forhandler for mer informasjon.

5.) Hvilken slange passer best for deg?

Masterflex slanger

Masterflex tilbyr en rekke ulike slanger, og de er gruppert i fire ulike pumpeserier: C/L, L/S, I/P eller B/T. Ved valg av slange til en slangepumpe bør du tenke gjennom følgende punkter:

 • Noen slanger er klassifisert som standard slangetyper («precision pump tubing»), mens andre slanger er klassifisert som avanserte slangetyper («high-performance precision pump tubing»). Pass på at du velger riktig pumpehode i forhold til hvilken slange du skal benytte. Les mer om dette i avsnittet om valg av pumpehode.
 • Husk at valg av slangedimensjon er med på å bestemme nominalt strømningsområde (flow range) for ditt pumpesystem, sammen med valg av pumpemotor (omdreiningshastighet) og pumpehode. Les mer om dette i artikkelen Slik velger du riktig Masterflex pumpeslange.
 • Kjemisk kompatibilitet: Hvilke kjemikalier skal pumpes? Inneholder væsken du skal pumpe sterke kjemikalier? Masterflex har et stort utvalg av slanger med materialkvaliteter som dekker ulike områder innenfor kjemisk kompatibilitet.
 • Temperaturområde: Hvilken temperatur er det på væsken som skal pumpes? Masterflex har et stort utvalg av slanger som dekker ulike temperaturområder, både for statisk temperaturområde og for dynamisk temperaturområde (ved pumping).
 • Trykk: Hvilket trykkområde skal du arbeide med? Ved høyt trykk bør du velge avanserte slangetyper («high-performance precision pump tubing») siden de har tykkere vegger som utvider seg raskere tilbake til sin opprinnelig form etter sammenpressing.
 • Viskositet: Hvilken viskositet har væsken du skal arbeide med? Ved høy viskositet bør du velge avanserte slangetyper («high-performance precision pump tubing») siden de har tykkere vegger som utvider seg raskere tilbake til sin opprinnelig form etter sammenpressing. Av samme grunn bør du også velge slangetyper med materialer som har stive vegger, f.eks. Chem-Durance Bio, PharMed BPT, Tygon E-LFL eller Tygon E-Lab.
 • Ta kontakt med din lokale Masterflex forhandler for mer informasjon.

Lær mer om Masterflex slangepumper

LabMo AS er norsk forhandler for Masterflex slangepumper. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål eller ønsker pristilbud på slangepumper.


Pumpeskolen


Flere aktuelle saker


Bla i nyhetsarkivet

Se hele nyhetsarkivet med alle publiserte artikler.