Slik velger du riktig Masterflex pumpeslange

Når du skal velge hvilken Masterflex pumpeslange som passer best for ditt pumpesystem, er det flere ting som er viktig at du sjekker på forhånd.

Slangene som Masterflex tilbyr er gruppert i tre ulike pumpeserier: L/S, I/P eller B/T. Det er L/S-serien som er den mest vanlige for bruk i laboratorier, og derfor fokuserer vi på L/S-serien i denne artikkelen. Ved valg av slange til en slangepumpe bør du tenke gjennom følgende punkter:

  • Masterflex pumpeslanger leveres i to hovedtyper som du må velge mellom: Standard slangetyper («precision pump tubing») og avanserte slangetyper («high-performance precision pump tubing»). Standard slangetyper er rimelige slanger beregnet for enkle pumpeoppgaver med vannaktige væsketyper. De avanserte slangetypene er mer solide og har tykkere vegger, og er derfor førstevalget ved mer avanserte pumpeoppgaver: Pumping av væsker med høy viskositet, væsker med høyt partikkelinnhold, pumping ved høyt trykk, og pumping som krever best mulig sugehøyde. Pass på at du velger riktig pumpehode i forhold til hvilken slangetype du velger.
  • Husk at valg av slangedimensjon / slangestørrelse er med på å bestemme nominelt strømningsområde (flow range) for ditt pumpesystem, sammen med valg av pumpemotor (rpm / omdreiningshastighet) og pumpehode. Les mer om strømningsområde (flow range) i tabellene nedenfor.
  • Kjemisk kompatibilitet: Tenk gjennom hvilke kjemikalier du skal pumpe. Inneholder væsken du skal pumpe sterke kjemikalier? Masterflex har et stort utvalg av slanger med materialkvaliteter som dekker ulike områder innenfor kjemisk kompatibilitet.
  • Temperaturområde: Hvilken temperatur er det på væsken som skal pumpes? Masterflex har et stort utvalg av slanger som dekker ulike temperaturområder, både for statisk temperaturområde og for dynamisk temperaturområde (ved pumping).
  • Trykk: Hvilket trykkområde skal du arbeide med? Ved høyt trykk bør du velge den avanserte slangetypen («high-performance precision pump tubing»), siden de har tykkere vegger som utvider seg raskere tilbake til sin opprinnelig form etter sammenpressing.
  • Viskositet: Hvilken viskositet har væsken du skal arbeide med? Ved høy viskositet bør du velge avanserte slangetyper («high-performance precision pump tubing») siden de har tykkere vegger som utvider seg raskere tilbake til sin opprinnelig form etter sammenpressing. Av samme grunn bør du også velge slangetyper med materialer som har stive vegger, f.eks. Chem-Durance Bio, PharMed BPT, Tygon E-LFL eller Tygon E-Lab.

Velg 150 % høyere verdier enn ditt arbeidsområde

Når du skal velge hvilket pumpesystem / pumpeserie som passer best for deg, er det smart å velge et system som tilbyr et nominelt strømningsområde (flow range) som er ca 150 % høyere enn dine grenseverdier. Eksempel: Dersom du skal arbeide med en maksimum strømningshastighet på ca. 500 ml/min, bør du velge et system med en maksimum strømningshastighet på 750 ml/min. Tilsvarende gjelder også for minimum strømningshastighet. Da slipper du slitasje som følge av at motoren må kjøre langvarig på maksimal kapasitet, du oppnår bedre levetid på slangene, og du får et system som har best mulig fleksibilitet i forhold til senere behovsendringer.

Masterflex slangestørrelser (1:1)

Masterflex L/S standard slanger

(«Precision pump tubing»)

Masterflex leverer pumpemotorer med en rekke ulike hastigheter, bl.a. 1-100 rpm, 3-300 rpm, 6-600 rpm, 0,02-100 rpm og 0,1-600 rpm. Tabellen nedenfor viser nominell strømningshastighet (flow) ved ulike omdreiningshastigheter (rpm), og du må derfor lese tabellen i forhold til hvilken pumpemotor du skal benytte.

StørrelseL/S 13L/S 14L/S 16L/S 25L/S 17L/S 18
Indre diameter 0,8 mm1,6 mm3,1 mm4,8 mm6,4 mm7,9 mm
Veggtykkelse (ca.)1,6 mm1,6 mm1,6 mm1,6 mm1,6 mm1,6 mm
Maks. trykk2,7 bar2,7 bar2,7 bar2,4 bar1,4 bar1,0 bar
Koblingstype1/16″1/16″1/8″3/16″1/4″3/8″
ml per rev0,060,210,81,72,83,8
Flow @ 1 rpm
(ml/min)
0,060,210,81,72,83,8
Flow @ 100 rpm
(ml/min)
62180170280380
Flow @ 3 rpm
(ml/min)
0,180,652,4058,5012
Flow @ 300 rpm
(ml/min)
18652405008501150
Flow @ 6 rpm
(ml/min)
0,361,34,8101723
Flow @ 600 rpm
(ml/min)
36130480100017002300
Flow @ 0,02 rpm
(ml/min)
0,0010,0040,0160,0330,0570,077
Flow @ 100 rpm
(ml/min)
62180170280380
Flow @ 0,1 rpm
(ml/min)
0,0060,0210,080,170,280,38
Flow @ 600 rpm
(ml/min)
36130480100017002300

Masterflex L/S avanserte slanger

(«High-Performance Precision pump tubing»)

Masterflex leverer pumpemotorer med en rekke ulike hastigheter, bl.a. 1-100 rpm, 3-300 rpm, 6-600 rpm, 0,02-100 rpm og 0,1-600 rpm. Tabellen nedenfor viser nominell strømningshastighet (flow) ved ulike omdreiningshastigheter (rpm), og du må derfor lese tabellen i forhold til hvilken pumpemotor du skal benytte.

StørrelseL/S 15L/S 24L/S 35L/S 36
Indre diameter 4,8 mm6,4 mm7,9 mm9,7 mm
Veggtykkelse (ca.)2,4 mm2,4 mm2,4 mm2,4 mm
Maks. trykk2,7 bar2,7 bar2,4 bar1,4 bar
Koblingstype3/16″1/4″5/16″ (3/8″)3/8″
ml per rev1,72,83,84,8
Flow @ 1 rpm
(ml/min)
1,72,83,84,8
Flow @ 100 rpm
(ml/min)
170280380480
Flow @ 3 rpm
(ml/min)
58,51215
Flow @ 300 rpm
(ml/min)
50085011501450
Flow @ 6 rpm
(ml/min)
10172329
Flow @ 600 rpm
(ml/min)
1000170023002900
Flow @ 0,02 rpm
(ml/min)
0,0330,0570,0770,096
Flow @ 100 rpm
(ml/min)
170280380480
Flow @ 0,1 rpm
(ml/min)
0,170,280,380,48
Flow @ 600 rpm
(ml/min)
1000170023002900

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål, ønsker mer informasjon eller om du vil ha veiledning for å finne den rette pumpeløsningen for ditt behov.


Les mer i samme kategori:

Bla i nyhetsarkivet

Se hele nyhetsarkivet vårt med alle artiklene.


Få gratis eksperthjelp!

Vi forenkler innkjøpsprosessen for deg

Snakk med oss om laboratorieutstyr. Opplev fordelene med at vi finner frem til de rette løsningene og produktene for ditt behov. Ta kontakt, vi hjelper deg gjerne!

Skroll til toppen